Sep 23, 2011

Một Ngày. Hà Ghi .

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 23-2011


MỘT NGÀY - HÀ GHI

Một ngày có hai mươi bốn giờ đồng hồ . Từ phó thường dân cho đến tổng thống nước Mỹ. Ai cũng có đủ hai mươi bốn tiếng . Nếu biết chia đều cho ba : Tám tiếng làm việc , tám tiếng ngủ ,và tám tiếng giải trí vui chơi . Thì đó sẽ là một người điều độ. Nhưng có mấy ai chịu điều độ ? Những ai tham công tiếc việc thì làm hai Jobs có nghĩa là làm mười sáu tiếng . Còn ngủ tám tiếng . Không giải trí vui chơi , thì còn gì là đời ? Ngược lại có kẻ lại đi chơi mười sáu tiếng , ngủ tám tiếng , thì sớm muộn gì cũng cầm bị gậy không biết đi đâu mà xin ăn ? Còn nếu ở trên giường mười sáu tiếng, đi làm đi ăn còn có tám tiếng thì cũng sẽ yểu mệnh với đời ... Nói vậy chư có mấy ai điều độ trên cõi đời này ? Hình như lúc nào cũng phải quá độ . Tuổi trẻ thì dĩ nhiên phải làm tám tiếng , nhưng mà còn thì giờ phải đi chơi lấn qua cái giờ nghỉ ngơi , khiến cho cơ thể mệt mỏi .Nếu cơ thể mệt mỏi nhiều , sẽ sinh ra bạc nhược . Sức khỏe không giữ gìn cẩn thận , thì ra sao bạn biết rồi khỏi nói nữa sẽ nhàm . Tuổi già thì hình như làm không nổi , ngồi thù lù vì đau nhức và lười họat động , ngại di chuyển ,tội nghiệp tuổi già quá .
- Lan man những ý nghĩ trong ngày . Một ngày tay đã thả mây bay ...Sao lại có ý nghĩ muôn trùng hư ảo như vậy nhỉ ? Thả mây bay và ngựa hồng mỏi vó ...Chinh chiến đã qua đi . Và mặt trời đã ngủ yên ?
- Một ngày của công dân Việt Nam , hình như có mặt trên khắp địa cầu . Chiến tranh đã ngừng nghỉ . Nhưng người Việt tại sao phải tha hương ? Và vây giờ , nơi nào có nắng ấm , có bình yên , có pháp luật công minh , có tự do được tôn trọng . Nơi đó người Việt sẽ tìm đến sinh sốnng . Đất lành chim đậu .
- Một ngày tựa mạn thuyền rồng , còn hơn một kiếp ở trong thuyền chài .
Một ngày nữa mới toanh Để Tùy Nghi Sử Dụng ... Hãy thả mây bay cho đường dài...

No comments:

Post a Comment