Jan 28, 2014

Chúc Tết 2014Chúc Tết Giáp Ngọ
Bầy vịt béo to
Gia đạo tròn vo
Tiền vô đầy kho
Tiền ra nho nhỏ
Để đừng treo mỏ
Đừng làm rị mọ
Mà làm “xì po”
Làm đâu trúng đó
Làm nhanh như gió
Sức khỏe không lo
Đêm ngáy o o
Niềm vui một bó
Nỗi lo xóa bỏ
Các vịt một lò
Gặp nhau tí to
Chuyện nhỏ, chuyện to
Chuyện như lò xo
Càng kéo càng to
Nhớ đừng có ho
Còn hơi còn hò./.

Oanh
Sàigòn 27 Tết

No comments:

Post a Comment