Dec 21, 2012

Ao Vịt Chúc Mừng

              
        Ao Vịt Chúc Mừng

BÍCH QUY

       Hai cái ao vịt
              Sinh chẳng cùng nhau
              Nối liền eo nhỏ
              Như là cái nơ
              Cạp, cạp, cạp, cạp...


              Ao chị đào trước
              Nay đã mười ba
              Ao em làm sau
              Mới vào mẫu  giáo
              Cạc, cac, cạc, cạc...


              Chị em cùng mẹ
              Trưng  Vương dấu yêu
              Vịt bơi ao chị
              Tung tăng  sang  em
              Cạp, cạp, cạp, cạp...


              Cùng nhau vui vẻ
              Đón mừng Giáng sinh
              Cùng nhau reo ca
              Chúc mừng năm mới
              Cạc, cạc, cạp, cạp...

No comments:

Post a Comment