May 17, 2011

vườn hoa cuả cô Tổng

VƯỜN HOÀI HƯƠNG
 của cô Nguyệt Minh và thầy Nguyễn Tá 


 
 

Bà Tổng Giám Thị Nguyệt Minh và thầy Nguyễn Tá nói rằng khu vườn như một nhắc nhở về đất nước VN mà thầy và cô đã bỏ lại 30năm về trước.
Khu vườn có tên là JARDIN DE LA NOSTALGIE, tạm dịch là vườn HOÀI HƯƠNG với các cấu trúc nhỏ mô tả lại những đền đài sông núi thắng cảnh VN . Tất cả được mô phỏng vàtạo dựng như thật ở ngoài đời.
Một phần của khu vườn ngay trước  nhà, 

thấp thoáng bóng cô ngồi trên bậc cửa  Thầy NT đang thực hìện công trình của mình 

Một cảnh trong khu vườn Hoài Hương với những cấu trúc như thật ở ngoài đời

thí dụ như Chùa Thiên Mụ và các đền đài ở VN
Cô đang giới thiệu khu vườncủa mình cho một người hàng xóm
             


.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment