Jun 22, 2013

NGẮN THÔI /3/

                   NGẮN    THÔI      /3/
          
                                                Bích Quy


                    TÚNG   QUẪN

Má đưa ra tờ kết quả khám bệnh của bác sĩ :
-  Trời ơi, lấy tiền đâu mà chạy thận mỗi tuần hai lần,  rồi lại còn tiền thuốc nữa, làm sao bây giờ?

Ba đọc xong thở dài:
 -  Bà nó ơi, mỗi ngày tui chạy xe ôm chỉ đủ ăn thì lấy đâu ra tiền chữa trị cho bà đây? Để từ từ rồi tui tính .

 Con nghe nói thế mếu máo :
 - Con sẽ nghỉ học đi bán vé số thì có đủ tiền cho má chữa bệnh không ba?

 Hai hôm sau má ra đi, trên người còn nồng nặc mùi thuốc rầy...


                     GHIỀN

       Bố hút thuốc lá từ năm hai mươi tuổi.
        Lấy mẹ rồi vẫn không bỏ thuốc lá. Chỉ bảo khi nào có em bé sẽ bỏ .  Vậy mà có đến ba mặt con , bố chỉ bỏ đúng ba tuần chia đều cho ba lần khi mẹ đi sinh.
Con lớn khôn rồi,  cả  nhà xúm lại nói tác hại của thuốc lá mong bố cai để giữ gìn  sức khỏe.
Đến khi  cháu nội , cháu ngoại  lớn rồi , vẫn còn ống khói tàu trong nhà.
Bây giờ thì ông đi không vững và cháu lại phải tiếp tục mua thuốc lá cho ông.

Hóa ra những hình ảnh và dòng chữ  cảnh báo trên bao thuốc chẳng có tác dụng gì với cơn  ghiền của ông .


                    
        

No comments:

Post a Comment