Jun 9, 2013

GIA CHÁNH CUỐI TUẦN-Chỉ cần 5 phút để rút xương gà

Chef Jacquecs Pepin hướng dẫn cách rút xương gà rất nhanh chóng chỉ cần 5-10 phút 
Chúc bạn có món gà rút xương thật hấp dẫn.....

No comments:

Post a Comment