Mar 26, 2012

Kỷ niệm 100 năm nước Nhật tặng Mỹ quốc cây Anh đào

Phương Thảo sưu tầm

Cuối tuần qua hoa anh đào ở Washington đã nở.
Năm nay kỷ niệm 100 năm, thành phố Tokyo tặng cho Washington DC 3700 cây hoa anh đào nầy.
Mời xem vài hình hoa anh đào ở DC chụp cuối tuần qua (17/3/2012)

No comments:

Post a Comment