Sep 8, 2012

Sinh hoạt TV6370 Canada 2012

 M.Thu Di Linh Hồng Châu Xuân Thu Như Mai Hải Châu

 Di Linh M.Thu T.Phương Hồng Châu N.Mai X.Thu H.Châu

Gởi đến các bạn một số hình vừa chụp ngày hôm nay (02-09), khi Xuân Thu từ Ottawa xuống Montreal họp chợ với Hải Châu, Hồng Châu, Thu Phương, Di Linh, Minh Thu, và Như Mai nhân dịp Labor Day long weekend.  Nguyệt Minh cũng đã hẹn hò họp chợ nhưng bị mấy con virus tấn công quá nên cuối cùng phải hẹn lại một dịp khác.  Trừ Như Mai đã gặp lại Xuân Thu năm rồi, các bạn khác dễ thường cũng trên dưới 40 năm chưa gặp lại Xuân Thu nên ai cũng vui khi gặp lại bạn cũ.
Như Mai

1 comment:

  1. Nhờ BM gởi hình vào nhóm, KĐ mới đăng lên DSTV để các bạn biết về sinh hoạt của TV6370 Canada, lần đầu tiên được xem rõ hình của Xuân Thu, các bạn ăn uống vui vẻ quá.

    ReplyDelete