Jul 5, 2011

Phân ưu cùng Nguyễn Thanh


Nhận được tin buồn:
Thân phụ Phu quân của bạn Nguyễn Thanh
Vừa từ trần tại : Houston, TEXAS
ngày 3 tháng 7 ,2011


Toàn thể cựu nữ sinh TV 63-70 xin chân thành chia buồn cùng Thanh, anh Mỹ và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cụ ông sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc


--------------


Thư Cám ơn

Gia đình chúng tôi thành thật cám ơn bạn đã gửi email chia buồn về sự ra đi của Nhạc phụ chúng tôi là


Cụ NGUYỄN XUÂN CAO

Tạ thế ngày 3 tháng 7 năm 2011 tại Houston Texas

Hưởng thượng thọ 97 tuổi

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh được nhiều sai sót, xin quí vị niệm tình tha thứ.

Kính Thư

Nguyễn Thi Thanh & Nguyễn Xuân Mỹ và gia đình

----------------------------------------------------------------------------------


Các bạn Trưng Vương 63-70 thân mến,

Gia đình Thanh & anh Mỹ thành thật cám ơn các bạn đã gửi
vòng hoa thật đẹp viếng thân sinh anh Mỹ đã qui tiên ngày
3 tháng 7 năm 2011 tai Houston Texas, hưởng đại thọ 97 tuổi.Thanh & anh Mỹ và gia đình

No comments:

Post a Comment