Jun 17, 2011

Thơ của Biển

NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG
Thơ của Biển


Rồi bốn mươi năm sau
Tình cờ gặp lại nhau
Sau baocuộc bể dâu
Vẫn nhớ tình bạn cũ
Bạn  kể dù ở đâu
Vẫn luôn ngóng tìm nhau
Tha hương ngộ cố nhân
Đi nửa vòng trái đất
Vẫn gặp lại bạn xưa
Một QUỲNH HƯƠNG răng khểnh
Xinh tươi và duyên dáng
Xin cảm ơn đời sống
Thơm ngát đóa QUỲNH HƯƠNG
Xin cảm ơn bạn hiền
Giữ tình nhau nồng ấm
Như ngày thơ tình thơ.


          Tháng 6 -10-2011

No comments:

Post a Comment