Jun 21, 2011

Kho tàng sách Việt Nam.

Hồng Phúc sưu tầm
Kho tàng sách Việt Nam.

Các truyện hay Việt Nam, Trung Hoa từ xưa đến nay đều có trong Ebooks này, có thể mở ra đọc ngay hoặc truyện nào hay có thể copy rồi paste vào winword để đọc từ từ sau này.

Các truyện hay Việt Nam (mời đọc)


No comments:

Post a Comment