Jun 22, 2011

THÀNH KÍNH PHÂN ƯUNhận được tin buồn

Phu quân của GS : Nguyễn thị Hồng


Giáo sư : VƯƠNG VĂN BẮC


Vừa từ trần vào ngày 20 tháng 6 , năm 2011 tại Paris

Hưởng Thọ : 84 tuổi

TOÀN THỂ CỰU NỮ SINH TRƯNG VƯƠNG THUỘC NIÊN KHÓA 63-70 XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG

Giáo sư TV NGUYỄN THỊ HỒNG VÀ TANG QUYẾN

NGUYỆN XIN VONG LINH GS VƯƠNG VĂN BẮC ĐƯỢC YÊN NGHỈ NƠI CÕI VĨNH HẰNG

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

No comments:

Post a Comment