Jun 24, 2011

Thơ anh mùa xuân


THƠ ANH MÙA XUÂN
Thơ anh vẫn viết cho mùa thu sao lạnh giá
Chưa có bao giờ được cảm hứng của mùa xuân
Bổng nhiên anh nay chợt thấy hơi ấm yêu thương
Vội làm bài thơ đầu tiên cho mùa xuân mới.


NĐS
bạn của TUL

No comments:

Post a Comment