Dec 31, 2013

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI (Phim ngắn)


Đây là loạt phim mang tựa đề "Việt Nam quê hương tôi". Loạt phim ngắn này đã được thực hiện đầy tâm huyết với quê hương đất nước. Tuy ngắn gọn thôi, nhưng rất thiết thực.
Phạm Anh sưu tầm

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

No comments:

Post a Comment