Dec 16, 2013

CON ĐƯỜNG

7-8260-1386725892.jpg

 CON   ĐƯỜNG

                                       Bích  Quy


                      Cũng là con đường đó
                      Anh  theo em tới trường
                      Ngắm hoài mái tóc đổ
                      Xõa  ngang bờ vai thon

                      Cũng là con đường đó
                       Anh sánh bước cùng em
                       Ta đi về chung lối
                       Hạnh phúc tràn lên môi

                        Cũng là con đường đó
                        Em theo sau lặc lè
                        Mang nặng em đi chậm
                        Anh rảo bước trước rồi

                        Cũng là con đường đó
                        Hai ngả đành chia đôi
                        Hai ta đành hai hướng
                        Hai cuộc đời chia phôi...
                                     

1 comment:

  1. Moi các bạn ghé tham DSTV vói Bích Quy , tho mói Con Duong chua sót , tội nghiep của tình yeu , vãn còn dó nhung tình chúng ta thì doi ngả chia xa . Chảng biet ai còn nhó nhau nhung em vãn nhìn lại con duong nhu một câu hỏi vo vọng .

    ReplyDelete