Apr 1, 2012

Những vần thơ của Cô Vân Nhung

Hôm dự lễ hội kỷ niệm 95 năm thành lập trường Trưng Vương, Đoàn Liên có cho Hà một bản in những bài hát và thơ của cô Vân Nhung.
Được đọc những bài hát và bài thơ cũa Cô thì thật là phục tài thi ca của Cô quá. Cô đã từng là Trưởng nhóm Thơ Đường Hương Xưa CLB Thơ Ca Quận 3 và cô có bút hiệu là Thùy Dương.

Dưới đây là những bài thơ của Cô , Hà chép lại để các bạn cùng thưởng thức

XUÂN Ý


(Thuận nghịch đọc)


Đọc xuôi :


Xuân sang gió tỏa ngạt ngào hương

Nắng quyện đào mai rạng cúc hường

Trần cảnh tịnh yên tan chớp bể

Thế nhân êm lắng tạnh mưa nguồn

Nhuần tươi mướt cỏ hoa phơ phất

Mượt óng xanh tơ liễu vấn vương

Vần dệt tứ trao Chung đợi Bá

Xuân mơ nhạc khúc vẳng canh trường


Đọc ngược :


Trường canh vẳng khúc nhạc mơ xuân

Bá đợi Chung trao tứ dệt vần

Vương vấn liễu tơ xanh óng mượt

Phất phơ hoa cỏ mướt tươi nhuần

Nguồn mưa tạnh lắng êm nhân thế

Bể chớp tan yên tịnh cảnh trần

Hường cúc rạng mai đào quyện nắng

Hương ngào ngạt tỏa gió sang Xuân.


Thùy Dương


HƯỚNG VỀ TRƯỜNG CŨ


Thùy Dương


Bao năm xa cách mái trường xưa

Hình ảnh thân thương chẳng xóa mờ

Lối cũ me xanh lồng bóng mát

Thềm xưa phượng đỏ dệt niềm mơ

Lời thầy tha thiết còn vang vọng

Nghĩa bạn thâm sâu khó lạt lờ

Nhớ thuở vàng son đầy ước mộng...

Bồi hồi man mác chạnh hồn thơ !

No comments:

Post a Comment