Aug 30, 2011

NGÀN LIỄU XANH


      Ngàn Liễu Xanh


                     Chàng từ ngàn liễu đã xa
          Vẫy chào , mây nhạt, gió qua tình cờ
                Em từ bóng tối mịt mờ
          Sầu lên thăm thẳm , bến bờ tịch liêu

               Gặp nhau hoang lạnh tiêu điều
          Không dưng hương lạ ít nhiều quyện bay
               Có gì vương vấn mê say
          Trăm năm lỗi hẹn , tình gầy khó quên

              Cho nhau những nỗi muộn phiền 
         Khuất sau ngàn liễu triền miên nhớ chàng...
              Gió ơi tình dẫu bẽ bàng
         Trông vời bốn phía, ngổn ngang nỗi buồn.

          Thơ của Hà.

No comments:

Post a Comment