Aug 28, 2011

Họp mặt TV6370 ở (Seattle-Vancouver- Victoria)Minh Quang Huyền Minh Tâm (Vancouver 08-2011)

Minh Tâm Minh Trâm Minh Quang Huyền (Victoria Canada 08-2011)

Trước khi sang Canada để họp mặt với Minh Trâm ở Vancouver, Huyền, Minh Tâm, Minh Quang có đến thăm TV Phạm thị Hiền (A1) ở Seattle.

Hiền Huyền Minh Tâm Minh Quang (Seattle 08-2011)


No comments:

Post a Comment