Aug 14, 2011

MẸ HIỀN- NHẠC LÊ KHẮC BÌNH , phổ ý thơ của GS LKNGỌC QUỲNH.
Nhân mùa Vu lan ,Để tưởng nhớ Mẹ của chúng ta , ĐSTV xin thân mời các bạn và độc gỉa thân hữu thưởng thức bản nhạc viết về MẸ . Nhạc của BS Lê Khắc Bình , phổ ý thơ của GS Lê Khắc Ngọc Quỳnh.
Có nhiều bản nhạc về Mẹ , nhưng đặc biệt đây là Mẹ của sau 1975 , Mẹ của những hy sinh đau khổ vô bờ bến , nhưng không hề tắt hy vọng cho  tương lai  những đứa con .....Mẹ yêu con bao nhiêu, nhưng rồi Mẹ cũng đành thả con trên những chuyến vượt biên ra đi tìm đường sống ...không biết sống chết tù tội thế nào!!!!!!Những tâm tình bi tráng đó của  Mẹ VN sau 1975 chúng ta không thể nào quên.


TUL
Mùa Vu  Lan 2011

No comments:

Post a Comment