Aug 19, 2011

Super brain yoga

Bài tập Yoga 3

Các mợ muốn cho mình hoặc cho con cháu được super brain thì thử xem. Hương thử rồi, cũng feel good lắm!


Super brain yogaDe-switch your brainDe-switch the worldmột lô thân,
LHương

No comments:

Post a Comment