Mar 11, 2011

TÓC EM

                                                   Bùi Trân Thúy
                                                                                   

TÓC EM

Sao mà tóc em thơm đến vậy?
Ở trong vùng tóc mềm
Anh mãi hoài ngất ngây
Anh lùa tay để chải
Không phải chiếc lược cài
Nên tóc vẫn rối tung
Anh thấy mình lơ lửng
Giữa khoảng trời mây trắng
Có hương chanh, bưởi nồng nàn
Có cả em cùng suối tóc
Anh muốn được ngủ vùi nơi ấy
Ơi, em, ngàn đời yêu dấu
Hãy quấn đời anh bằng bờ tóc rối


BTT


Suối Tóc


Ngọc Lan trình bày


.

No comments:

Post a Comment