Mar 27, 2011

Chiếc Bóng


CHIẾC BÓNGNếu anh là chiếc bóng


Có thể theo em suốt đời không?


Anh đã từng là lá cây, ngọn cỏ


Cho em giẫm đạp dưới gót hồng


Lá sẽ úa và cỏ cũng nát


Nhưng chiếc bóng thì cứ mãi quẩn quanh


Anh sẽ thấy mình sống lại


Những ngày ta bước vào đời nhau


Thì xin em, em hãy


Đi cùng anh bằng chiếc bóng.Cỏ May

No comments:

Post a Comment