Mar 14, 2011

LỄ HAI BÀ TRƯNG tại Montréal

LỄ HAI BÀ TRƯNG tại Montréal


Hội Phụ Nữ VN ở Canada (Montréal) hàng năm đều tổ chức lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng, thật trang trọng với sự cộng tác của Hội cựu nữ sinh Trưng Vương tại Montréal, trong đó có TV63-70 Mỹ Trang và Hải Châu cũng góp phần sinh hoạt trong buổi lễ vào ngày chủ nhật 13-03-2011.

Vài hình ảnh về ngày lễ Hội Hai Bà Trưng luôn làm các nữ sinh TV rất hãnh diện, về tấm gương dũng cảm của phụ nữ Việt Nam, và theo giòng lịch sử Trưng Trắc là vị nữ thống lãnh quốc gia đầu tiên, khiến cho chúng ta không khỏi có niềm tự hào đã được học trường mang tên hai Bà : TRƯNG VƯƠNG


LỄ HAI BÀ TRƯNG 2011 (Slideshow Hình ảnh) (Montréal)

Các cựu nữ sinh TV tại Montréal (13-03-2011).

No comments:

Post a Comment