Sep 10, 2013

Viếng tang Cô Nở


Gần 10 giờ sáng, các Thầy Cô và các chị Trưng Vương và tụi Thanh đã đến nhà Cô Nở. Vì hẻm vào nhà nhỏ hẹp nên Oanh đi sau phải tìm chỗ gửi bên kia đường.
    
Thanh thấy Cô Ninh, Cô Chi Hương, Cô Vân Nhung mà một số Thầy cô khác. Trong các cựu học sinh Trưng Vương ,lúc đó, niên khóa 63-70 của tụi mình là "nhỏ nhất" vì Thanh nhìn thấy mấy tấm băng rôn đề là cựu học sinh niên khóa 58-63( niên khóa với chị Anh Bằng), niên khóa 54-61, và một vài niên khóa nữa!
     Sáng hôm nay chỉ có An Trinh, Anh Thư, Thành Oanh, Kim Thoa và Tân Lê và Thanh đi được, còn các bạn khác chắc phải đi vào giờ khác!
Thanh có gặp vợ chồng Hùng, còn Lài thì thứ năm mới về được!
KimThanh  

                                                                                                            

1 comment:

  1. Cám ơn Kim Thanh, An Trinh, Anh Thư, Thành Oanh, Kim Thoa và Tân Lê đã đại diện các bạn đến tháp nén nhang chia buồn cùng gia đình của Cô Nở , một vị giáo sư nghiêm nghị , khả kính.
    Cầu xin hương linh cô được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

    ReplyDelete