Mar 4, 2013

Bùi Xuân Phái với chân dung Trịnh Công Sơn- Bùi Thanh Phương
Chân dung Trịnh Công Sơn_Tranh sơn dầu của Bùi Xuân Phái.
       
Trên đây là bức tranh Chân dung Trịnh Công Sơn, do Bùi Xuân Phái vẽ. Đây là bức chân dung được xem là xuất sắc và có thần của nhạc sĩ họ Trịnh nhất, nó đã trở nên vô giá do được vẽ bởi nhà danh họa và vẽ trực tiếp khi các tiên sinh còn đang sống khoẻ.
Trong một lần ra thăm Thủ Đô, Trịnh Công Sơn đã đề nghị Bùi Xuân Phái vẽ cho mình một bức chân dung làm kỷ niệm. Để vui lòng họa sĩ, Trịnh Công Sơn hứa khi trở về Sài Gòn sẽ gửi ra biếu họa sĩ một hộp sơn. Nghe vậy, Bùi Xuân Phái vui vẻ ngay, ông hăm hở lôi đồ nghề ra, vẽ ngay bức chân dung Trịnh Công Sơn bằng chất liệu sơn dầu (oil painting ) kích thước khá lớn. Sau đó, Trịnh Công Sơn trở về Sài Gòn và mang theo bức tranh. Còn nhà họa sĩ họ Bùi ở nhà, chờ đợi món quà là hộp sơn cũng đã khá lâu, nhưng " Chờ đợi mãi cuối cùng...em chẳng đến" Chắc hẳn nhạc sĩ họ Trịnh đã mải mê mỗi ngày chọn một niềm vui nên đã quên hẳn hộp sơn như đã hứa. Một ngày kia, họa sĩ họ Bùi mừng vì nhận được thư của Trịnh Công Sơn từ Sài Gòn gửi ra, trong thư có đoạn viết: Ngày nào em cũng nhớ đến anh !
Họa sĩ Bùi Xuân Phái vốn có tiếng là người hóm hỉnh, có thể vì ông luôn bị ám ảnh bởi hộp sơn mà nhạc sĩ họ Trịnh hứa tặng nên ông muốn nhắc khéo, trong thư phúc đáp ông viết: Ngày nào tôi cũng nhớ đến Sơn (Oil )


Bùi Thanh Phương

1 comment:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với giai thoại thú vị của hai nhân tài VN .
    Họa sĩ tài danh Bùi Xuân Phái và nhạc sĩ đa tình Trịnh Công Sơn.
    Bài này do chính con trai của hoạ sĩ kể lại , ông Bùi thanh Phương.

    ReplyDelete