Nov 30, 2012

Lời hay ý đẹp
 loihay.png


Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường
 tp8.jpg

Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không
 tp7.jpg

Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du
 tp6.jpg

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui

 tp5.jpg

Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh
 tp4.jpg

Ta về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài
 tp3.jpg
Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về
 tp2.jpg
Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành

Mãn Giác Thiền Sư
 tp1.jpg
Đã  biế́t  trần  gian  là  không  thật
Cớ  sao  ta  tất  bật  đến  bây  giờ  ?!
 


Ghi chú
tranh của Họa sĩ Koukei Kojima (Japanese)


Thục chuyển 

No comments:

Post a Comment