Nov 17, 2012

C H Í N và M Ư Ờ I

Bich quy


Đôi khi

Chín bỏ làm mười

Không như tính toán

Chín đúng là chín

Mười đi đằng mườiCha mẹ thương con

Bao la trời bể

Con thương cha mẹ

Tính kể từng ngàyYêu nhau củ ấu cũng tròn

Ghét nhau đến trái bồ hòn cũng méo

Thương nhau chín bỏ làm mười

Ghét nhau đem một chẻ mười săm soiAi ơi hãy bỏ qua đi

Cuộc đời ngắn lắm tính mà làm chi.

Chín phân ta bỏ làm mười

Mười phân vẹn cả đôi đường thương nhau.

--

Anh Thu

1 comment:

  1. KĐ đồng ý với Anh Thư, nếu ai cũng áp dụng "Chín bỏ làm mười" thì sẽ thấy vui vẻ, ít giận hờn nhau, cuộc đời quá ngắn ngủi phải không?
    Thân

    ReplyDelete