Feb 18, 2015

CHÚC MỪNG NĂM DÊ ẤT MÙICHÚC MNG NĂM DÊ
T MÙI
Ngc San Phm


Năm nay năm con dê 
Chúc hnh phúc tràn tr
Đời sng luôn ph phê
Gia đình luôn đề hu
Sc khe thy mà mê
May mn luôn cn k
Đời đẹp như pha lê.


Tin bc nhiu vô k

Nhưng không h ham mê
Đường đời không g gh
Bun su đau chng h
Lòng luôn vui h
Công vic không bê tr
Bn phn không b
Hăng hái không l m
Li nói chng lê thê
Tht bi không k l

Vic khó cũng chng n
Siêng năng không th chê
Không chút gì ngô nghê
X x rt điu ngh
Ai cũng khen tt ghê
Tiếng khen lưu thế h
Vic làm thăng tiến ngh
Sng không gp nhiêu khê
Chng đụng chuyn ê ch
Quý nhân giúp t b
Li lm được châm chế

Không phi than kh ghê.
Quan chc không b chê
Chng lo s mt ngh
Không phi b h b
Cũng không cn o bế
Nên chng ai cười chê
Được khen d thương thế
Khiến lòng thy đê mê

Năm nay năm con dê
Chúc mi nhà như thế
Ước mi điu được thế
Như thế và như thế
TẾT 2015
Phm Anh chuyn

1 comment:

  1. Thân Chúc Kim Đoan và gia đình Một Năm Mới Ất Mùi an khang , sức khỏe dồi dào , nhiều thành đạt trong đời sống và luôn là
    chỗ tựa tinh thần vững chắc của chị em TVs .

    Thân mến ,
    Oanh Nam

    ReplyDelete