Oct 18, 2011

Sinh hoạt TV- Họp chợ tại Seattle, Canada, và Denmark


Minh Tâm và Hiền hội ngộ tại Denmark

Minh Tâm, Minh Quang, Thanh Huyền, Minh Trâm họp chợ tại Victoria (Canada )

Minh Quang - Thanh Huyền - Minh Tâm - Minh Trâm

3 nàng Minh và Thanh Huyền họp chợ với Phạm Hiền và Kristy Thanh tại Seattle


Phạm Hiền và Minh Quang

No comments:

Post a Comment