Apr 23, 2011

Phân ưu cùng Vũ Phượng


THÀNH THẬT PHÂN ƯU CÙNG VŨ PHƯỢNG VÀ TANG QUYẾN
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH BẠN

NGUYỄN THỊ NGÀ

(Pháp danh Phương Ngọc)


SỚM ĐƯỢC VỀ CÕI PHÚC

CÁC BẠN TV 63/70.

No comments:

Post a Comment