Apr 5, 2011

Đền thờ Hai Bà Trưng ở Sai gòn!
                             ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG Ở SÀI GÒN
   Thật ra Thanh đã biết ngôi đền này từ lâu, nhưng chưa có dịp vào đền vì chưa quen ai dắt vào cả!Hôm nay em Hoàng Kim Thanh(TV65-72), bạn thân của Mai Khanh Lê Ngọc Phú,và Tường Vân, em họ của Thanh mời dự lễ ở đến nên Thanh mới có dịp vào đền đấy!
   Đền được xây dựng từ năm 1957,cổng đền đề Đền Hai Bà Trưng,bước vào sân đền sẽ thấy ngay cặp voi trắng của Hai Bà.Trong Đền bên gian chính điện ở ngoài thờ Hai Bà Trưng,còn gian giữa thờ Cậu(em Thanh bảo vậy), gian trong thờ Thánh Mẫu Phủ Giầy.
Ngày Giỗ Hai Bà (6/2 âm lịch)hàng năm đều có cúng tế lễ cả
   Lần đầu tiên xem nghi thức Tế lễ ở Đền,Thanh thấy rất trang trọng và công phu lắm, các bạn ạ.Tất cả có hai nhóm nam và nữ,mỗi nhóm khoảng mười lăm người. Mổi nhóm đều có người chủ lễ, thường là người lớn tuổi, đạo mạo, mặc áo đỏ chính có thêu rồng phượng công phu,bốn người phụ lễ củng mặc áo đỏ, nhưng không thêu,còn mười người còn lại nếu là nam thì mặc áo thụng xanh lam còn nữ thì mặc áo vàng khăn đóng.
   Có một người xướng đọc các nghi thức lễ như quỳ,vái, lạy,rót rượu...đọc sớ...rất nhịp nhàng, đều đặn theo tiếng trống, chiêng ...
   Người dân có hội trong đền đến dự lễ khá đông,họ đến nhờ viết sớ, mua hoa trái cùng ban thờ và đặc biệt là có cúng cả chục mâm heo quay cùng xôi gấc!
   Đã có năm Thanh nghe có Thầy Cô đề nghị là làm giỗ Hai Bà ở Đền,nhưng theo Thanh tận mắt xem được thì khó thưc hiện được vì Đền có ít khoảng trống nên không có đủ chỗ nhiều như ở sân trường Trưng Vương của mình!
                                                                                                          KimThanh

No comments:

Post a Comment