Apr 4, 2011

Tuổi Sáu Mươi

Hoàng Anh ThưT U Ổ I S Á U M Ư Ơ I

Phải rồi ta đã sáu mươi,
Răng long, đầu bạc mất rồi còn đâu,


Không tin ta cũng phải tin,
Da nhăn, má hóp, gối long mà rầu.

Sáng nào ngủ dậy, chải đầu,
Cười lên mới thấy úa sầu làm sao

Bụt ơi , xin hãy hiện ra,
Cho con một vé đi về tuổi thơ,


Tuổi thơ con đẹp như mơ,
Bụt đừng lấy hết, chừa con một phần.

Hoàng Anh Thư


Họa theo bài Quà SN 60 của Minh Hải để tặng các "cụ bà" có sinh nhật 60 trong năm 2011

No comments:

Post a Comment