Apr 2, 2011

Chúc Mừng Hảo Chi
Chúc mừng Hảo Chi mãi mãi hạnh phúc như thưở ban đầu

Ban biên tập TV63-70 xin chia vui ngày kỷ niệm 30 năm thành hôn của nhà văn An Khanh (02-04-2011)
.

No comments:

Post a Comment