Mar 19, 2015

Chia buồn cùng GS Thân thị Nhân Đức và tang quyếnĐược tin trễ
Phu quân của GS Thân thị Nhân Đức (Cô Thành dạy Anh văn) cựu giáo chức trường Trưng Vương


Thầy Hoàng Ngọc Thành 
 Pháp danh Từ Thanh Quảng 
 Tạ thế lúc 12 giờ 15 trưa ngày 22 tháng 2 năm 2015
 Nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng năm Ất Mùi 
hưởng thọ 90 tuổi
 

 


TOÀN THỂ CỰU NỮ SINH TRƯNG VƯƠNG THUỘC NIÊN KHÓA 63-70 XIN CHIA BUỒN CÙNG CÔ VÀ TANG QUYẾN . XIN CẦU CHÚC ANH LINH THẦY ĐƯỢC YÊN NGHỈ NƠI MIỀN TỊNH ĐỘ..

 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
.
 

No comments:

Post a Comment