Feb 6, 2013

Thơ DX

                          Cái hôn trên biển      
                                  Thơ DX                                        Em lên từ dưới nước
                                        cát mịn vướng kẽ chân 
                                        trên môi nghe vị mặn 
                                        biển xa cũng hoá gần

1 comment:

  1. TUL xin giới thiệu thơ của một thân hữu , với nụ hôn trên biển, để thấy biển và em chỉ là một , để rất xa cũng lại rất gần.....

    ReplyDelete