Sep 9, 2015

Kho sách xưa tha hồ đọc....
Kính mời quý vị  vào LINK để xem tên sách,  chọn sách và  bấm 2 lần vào tên sách để đọc từng trang một rất rõ ràng .  Quả thật đây là một công trình  tâm huyết  với sự hy sinh rất  đáng  ngưỡng  phục và  trân quý của  Những Người Việt-Nam Cao Quý thực sự .                      


Objet:  Kho Sách Xưa, tha hồ đọc

1 comment:


  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV sẽ vô cùng thích thú với kho sách xưa , giá trị , hiếm quý , vô giá , đang dần bị mai một vì thế chúng ta cần phải ráo riết bảo tồn kho tàng văn học của người VN.
    Các bạn xin click vào link, chọn sách rời click hai lần vào tên sách , từng trang sách quý sẽ hiện ra rõ ràng, dễ đọc.
    Đây là một công trình tâm huyết, rất đáng ngưỡng phục và trân quý của những tâm hồn cao quý Việt Nam.

    ReplyDelete