Dec 26, 2014

Cơn Mưa Hồng


Hoa cỏ ngùi ngùi ngóng gió Đông 
Chúa Xuân đâu hỡi có hay không ? 
Mây giăng ải Bắc trông tin nhạn 
Ngày xế non Nam bặt tiếng hồng 
Bờ cõi xưa đà chia đất khác 
Nắng sương nay há đội trời chung 
Chừng nào Thánh Đế ân soi thấu
Một trân mưa nhuần rửa núi sông 
                           
                                                           Nguyễn Đình Chiểu.

Cụ Nguyễn Đình Chiểu ao ước mưa nhuần ...Một cơn mưa rửa núi sông và đất trời sẽ hồng thắm . Hay cụ ước mong hồng ân trời sẽ ban xuống cho nhân loại ? Họ Trịnh có bài ca Mưa Hồng ...nhưng đó là bài tình ca : Em đi về cầu mưa ướt áo. Đường phượng bay mù không lối vào !
Tháng Giêng hay tháng Chạp , mùa mưa tới với những cơn mưa hồng , đất trời sạch sẽ đẹp như lau .Đất trời tươi đẹp nhưng dân ta vẫn dưới ách thống trị hà khắc của bọn cầm quyền bất lương , đè bẹp dân tộc với búa liềm chủ nghĩa Mác Lê đã vứt vào sọt rác ! 
Từ thế kỷ trước , nước Nam ta bị Tây đô hộ , người dân Nam cũng đã tìm mọi cách chống trả , rất nhiều phong trào nổi lên cứu quốc diệt ngoại xâm , tinh thần yêu nước đó tới nay không phải đã cạn kiệt , nhưng vì bị bọn cầm quyền dập tắt bằng lao tù bắt bớ hoặc ám sát thủ tiêu ! Đôi lúc tôi cứ tự hỏi : Sao người Việt mình thông minh , bền chí , rất chịu thương chịu khó mà sao cứ mãi thua kém người ta ? Nay so với các nước láng giềng có tiến bộ hơn anh Miên anh Lào ? Hay laị vẫn cầm cờ đỏ đứng chót bẹt so với các lân bang Nhật, Hàn, Phi, Thái ? ! Phải chăng dân tộc Việt đã bị một lời Nguyền của đấng thượng đế ? 
- Nếu thượng đế không giữ thành , thì người lính canh cũng luống công ! Đó là cách dịch Thánh Kinh theo văn cổ của cụ Phan Khôi . Nếu thượng đế không giữ thành thì binh lính canh gác cũng bằng thừa ! Người lính canh đã thua  trong việc canh phòng giữ nước chỉ vì định mệnh đã an bài ? 
Thượng đế hỡi có thấu , dân Việt Nam mất nước vào tay cộng sản tham tàn và ngu dốt ! Người lính canh đã luống công và người Việt bị lưu đầy tứ xứ ! 
Tháng Chạp mưa bay , đó chính là hồng ân của đất trời . Một trận mưa hồng rửa núi sông ! Thật sự mưa đâu có màu sắc đâu , nhưng thi sĩ đã nhuộm cho mưa màu hồng thắm hay còn gọi là hồng ân , bởi vì những trên trời rơi xuống đều là sự ban cho của Thượng Đế . Mưa cho kẻ ở nông thôn cũng như thành thị . Mưa cho kẻ giàu cũng như kẻ khó ! Mưa trời nhuần thắm núi đồi . Ngày trước các đấng Vua còn phải trai giới ba ngày, tắm rửa sạch sẽ , rổi lập đàn cầu khẩn ơn trời ban cho mưa thuận gió hòa . Mưa ơi từ đâu tới ? Mưa như bản đàn thánh thót bất tận suốt đêm khuya và mưa thương nhớ lâm ly . 
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia ...

Thương nhà nhớ nước...Lúc trước tôi có đọc một chuyện ngắn : Anh Hùng Ngã Ngựa . Nguyên soái bị thua trận , kẻ thù bắt được, không giết chết , nhưng chặt hết chân tay , để nằm như một khối thịt ! Anh hùng ngã ngựa đó tuy đã cạn kiệt , nhưng vẫn có những lúc thân hình bị chặt hết tay chân đó , còn cái đầu vẫn ngẩng lên nghe ngóng tiếng vó ngựa của đoàn quân đến tiếp trợ và giải cứu . Con người ta vẫn sống nhờ có hy vọng ! Đối với tôi , tôi vẫn sống hàng ngày vẫn cầu nguyện ơn trên ban cho nước Việt một trận mưa hồng , giống như cụ Nguyễn Đình Chiểu hằng mong đợi :

Chừng nào thánh đế ban ân xuống 
Một trận mưa nhuần rửa núi sông 

Chỉ có Trời mới có hồng ân ban mưa xuống rửa sạch những nhớp nhơ mà Việt Nam đang chịu đựng ! Mong lắm thay .
                                                                                                           An Khanh - Lưu Hảo Chi.

No comments:

Post a Comment