Nov 22, 2013

BẢY KỲ QUAN THẾ GIỚI PHẬT GIÁO

       Phim tài liệu của BBC giới thiệu về bảy kỳ quan Phật Giáo trên toàn thế giới . Sự hình thành bắt nguồn từ lòng tôn kính triết lý đạo Phật , người Thầy với những ý niệm  vĩnh cửu và con đường giải thoát bản thân .
      Cám ơn Hải Châu đã chuyển tới các bạn phim tài liệu  này , hình ảnh vô cùng đẹp , cách giới thiệu giản dị lôi cuốn,  mạch lạc và vô cùng   dễ hiểu .
       TUL xin post lên ĐSTV để lưu giữ  tham khảo .khi cần  .
       Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn


No comments:

Post a Comment