Oct 9, 2013

Họp mặt GS Xuân Sanh với TV vùng Montréal

Thưa Thầy Cô và các chị, các bạn,
  Đây là hình ảnh buổi họp mặt ngày 06-10-2013,
đón cô Xuân Sanh tại Montreal.
Thân, Kính,
Thành Quang Lân-Phương Liên
Montreal
You are invited to view Phuong Lien Vu Thanh's photo album: Co Xuan Sanh 2013-10
Co Xuan Sanh 2013-10
Oct 6, 2013
by Phuong Lien Vu Thanh
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=103993588331080835258&target=ALBUM&id=5932249234550428913&authkey=Gv1sRgCPa4gsPRvY6mLA&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

No comments:

Post a Comment