Apr 29, 2013

KHÔNG ĐỀ                     K H Ô N G      Đ Ề

                                                   Bích Quy

                     Cửa "thiên đường" đã mở
                     Sao lại không chịu vào
                     Mà bay ra bốn bể
                     Để tìm chỗ dung thân ?
                   
                   "Thiên đường" đầy ma quỷ
                     Con giết cha vì đất
                     Vợ đốt chồng vì tình
                     Anh em cùng một nhà
                     Loạn đả nhau vì tiền
                     Lòng tham không có đáy
                     Làm mờ mắt quan trên
                     Làm ù tai quan dưới
                     Đổi trắng hóa ra đen
                     Với mưu ma chước quỷ....
                     Làm nhiễu loạn mọi nhà...

                     Than ôi,
                     Trời làm một trận phong ba
                     Ông hóa ra thằng, thằng trở nên ông...
 
                      Bao  giờ
                      Ma quỷ trôi hết ra sông
                      Để cho " thiên đường"  thành chốn bồng lai ?
                      Bao giờ cho đất lại lành
                      Cho chim lại đậu đầy cành reo vui?
                     
                                
2 comments:

  1. Mòi các bạn ghé thăm ĐSTV những ngày cuối tháng Tư , hiu hắt buồn một bài thơ không đề của Bích Quy về thực trạng xã hội VN ngày một tha hoá , mỉa mai thay hai chữ Thiên Đường .

    ReplyDelete
  2. This poem made me think of how important love and peace are to human-beings. We need to love each other and work together in order to make the earth become a true heaven...
    Ann My

    ReplyDelete