Jan 14, 2012

Thăm trại tâm thần Đức Trọng

Đoàn đi Đức Trọng có Cúc và Minh Nguyệt đại diện TV63-70Phát quàĐể hồi hướng công đức cho các bạn TV6370 đã quá vãng bằng những việc làm từ thiện như xây cầu đào giếng... , sau khi quyên góp được khoảng 5000 US, một ngân khoảng 1000 US đã được trích ra để đến thăm viếng và phát quà (quần áo, gạo,bánh .....) ở trại tâm thần Đức Trọng vào ngày 06-01-2012.
Hoa, Minh Tâm, Cúc, Minh Nguyệt đã thay mặt các bạn TV6370 để thực hiện việc đi thăm trại tâm thần Đức Trọng ở Bảo Lộc này .
Những đóng góp của nhóm TV6370 mong xoa dịu được chút ít những khó khăn của các đồng hương kém may mắn nhất là vào thời điểm năm hết Tết đến.


1 comment:

  1. Cám ơn Hoa, Minh Tâm, Cúc, Minh Nguyệt đã thay mặt các bạn TV6370 để thực hiện việc đi thăm trại tâm thần Đức Trọng ở Bảo Lộc mong hồi hướng công đức cho các bạn 6370 đã quá vãng.
    Những đóng góp của nhóm TV6370 mong đem lại niềm vui và xoa dịu được chút ít những khó khăn của các đồng hương kém may mắn nhất là vào thời điểm năm hết Tết đến.

    ReplyDelete