Mar 27, 2016

Lễ Hội Hai Bà Trưng 2016 tại Montreal, Canada
Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng Montreal và các Hội Đoàn tổ chức Lễ Hai Bà Trưng vào ngày 20 tháng 3 , 2016 

MỤC LỤC :00:00:00


Mở đầu00:04:02 Chào Quốc kỳ  và Phút Mặc niệm 00:06:44 
Hợp ca "Cô gái Việt" - Hội Phụ Nữ VN
vùng Montreal00:09:28 Nghi lễ 

- Dâng hương hoa, cúng Hai Bà 00:13:51 Bà
 Nguyễn Thanh Tuyền, Hội trưởng Hội Phụ
 Nữ VN00:18:42


Lý ngựa ô - Hội trống Lạc Việt00:25:38 

Mẹ Việt Nam ơi - Đoàn Chính 00:31:10
 

Múa kiếm00:36:50 Mùa xuân đầu tiên

- Mỹ Hương + Thiên Phú 00:42:24 Chuyến tàu hoàng hôn
- Mỹ Hương 00:47:41 Trình diễn áo dài 

- Nhạc "Một thoáng tình quê hương"
- Thiên Phú 00:55:26 Tình ca 
- Thanh Hương 01:01:38 Cho em quên tuổi ngọc
 - Kim Oanh 01:07:04 Ca sĩ Carol Kim - Người con gái Việt Nam 01:14:07 

Xin còn gọi tên nhau 01:18:55 Mười năm tình cũ01:24:19 Bài ngợi ca quê hương
 - Ban hợp ca Hương Xưa 01:28:36 Mẹ tôi - Thùy Mai 01:35:25 Hòn vọng phu
 - Hội giáo chức VN 01:41:50 Xuân và tuổi trẻ

 - Thái Hiền01:46:05 Paris có gì lạ không em - Thái Hiền 01:50:44 

Kết thúc + Lời tạm biệt

No comments:

Post a Comment