Jul 12, 2015

Việc từ thiện 2015 của nhómCác bạn thân mến,

 Sau khi tổng kết , Thanh Huyền đã giao cho Tâm số tiền sau đây để đem đi xin Matching Gifts :

1) $1,100 : Học bổng 

2) $1,200 : Tương Tế Xã Hội 

 Tiền thuộc về hai quỹ trên mình sẽ dùng vào những việc có tính cách XÃ HỘI nên có thể đem đi xin Matching được . Quỹ Tương Tế Cá Nhân dùng cho những việc có tính cách CÁ NHÂN nên mình không thể đem đi xin Matching được . Tâm xin nhắc lại để các bạn rõ .

 Tâm vẫn đang tiến hành việc xin matching cho nhóm mình.Trước mắt có thể Tâm sẽ xin được SINGLE Matching cho nhóm . Nghĩa là nếu mình donate $100 , matching gift sẽ được là $100 .

1) Quỹ Học bổng :$1,100 + $1,100 $2,200
            
2) Quỹ T.Tế Xã Hội : $1,200 + $1,200 = $2,400

3) Quỹ T.Tế Cá Nhân : 880$ (không xin matching)

Nếu trong tương lai Tâm xin được Double Matching cho mình ,Tâm sẽ đổi phần Double Matching của mình cho nhóm . Như vậy ngân quỹ của nhóm sẽ được nhiều 
hơn nữa .

 Việc xin Matching mình cần phải kiên nhẫn chờ đợi , xin các bạn thông cảm và đừng sốt ruột . Khi nào làm xong Tâm sẽ trình báo ngay cho các bạn rõ .

 Cám ơn tất cả các bạn .

Thân mến,

Minh Tâm 


********************************************************

Nhóm TV6370 cũng đóng góp vào quỹ cứu trợ thương Phế Binh $785 do sự cộng tác của Nga về việc này.


Quỹ  TV 63-70                    $300 (rút từ quỹ tương tế cá nhân)

Nguyễn Ngoc Anh              $100
Kim Diệp                              50
Nguyễn Liên Hương            50
LêThi Thanh Huyền             50
Đặng Hoa Diên                    35  
Vũ Thi Minh Tâm              100  
Hoàng Oanh Nam              50
Trần Mỹ Điệp                       50

1 comment:

 1. Bravo LHương, THuyền, TLan, M.Phương, MTâm và BM , Nga đã chu toàn mọi mặt
  cho cuộc xổ số từ thiện 2015 của nhóm một cách nhanh chóng.
  Tinh thần đóng góp làm việc thiện và giúp Cô Gia Lai của nhóm mình
  rất đáng được đề cao.

  Chúc tất cả các bạn một mùa hè vui tươi, khỏe mạnh,
  Thân mến

  ReplyDelete