Dec 31, 2011

Một tài liệu hay khi cần tới....

Tra cứu-

Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết

Code:
www.timeanddate.com

- Tra cứu Âm - Dương lịch Việt Nam

Code:
www.petalia.org/amlich.htm

- Lịch Vạn Niên

Code:
www.thoigian.com.vn/?mPage=L1

- Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi


Code:

www.countrycallingcodes.com
- Khoảng cách các nơi trên thế giới
Code:
www.indo.com/distance
- Thông tin các quốc gia trên thế giới
Code:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

- Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng

Code:
www.biography.com

- Sách kỷ lục thế giới Guinness

Code:
www.guinnessworldrecords.com

- Thông tin về quốc kỳ các nước

Code:
http://www.fotw.net/flags/index.html

Tự điển
-

Tra tự điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt


Code:

http://tratu.soha.vn/

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nga, máy tính

Code:
www.vdict.com

- Từ điển thuật ngữ máy tính

Code:
www.webopedia.com

- Từ điển viết tắt

Code:
www.acronymfinder.com

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nôm; dịch đoạn văn

Code:
www.1tudien.com

- Từ điển bằng tranh

Code:
www.pdictionary.com

- Bách khoa toàn thư Encylopedia

Code:
www.encyclopedia.com
- Bách khoa toàn thư Britannica
Code:
www.britannica.com
- Tra cứu mọi thứ
Code:
http://dictionary.reference.com/
- MSN Encarta
Code:
http://encarta.msn.com/


No comments:

Post a Comment