Nov 7, 2011

Suối Vàng- Thơ Bích Quy
S U Ố I      V À N G
                                              Bích  Quy

                 Thác Bạc từ trời
                 Qua nơi tiên cảnh
                 Đổ xuống bồng lai
                 Tạo thành con suối
                 Có tên Suối Vàng

                 Tạm biệt trần gian
                 Hồn ai trong sạch
                 Bay về nơi đây
                 Cùng nhau ca múa
                 Cùng nhau vui vầy

                  Suối Vàng...Suối Vàng
                  Hãy sống đàng hoàng
                  Đầy lòng nhân ái
                  Để trở về đây
                  Gặp  nhau chốn này.
                  
  


2 comments:

  1. Suối Vàng - hay bà con thường ngụ ý ngậmcười nơi chín suối - nghe thì hãi quá nhưng suối vàng ở đây được Bích Quy diễn tả thật đầm ấm xum vầy . Cám on Bích Quy.

    ReplyDelete
  2. đọc xomg không khỏi thấy lòng nôn nao vương vấn cõi tiên.......

    ReplyDelete