Oct 27, 2016

THƯ MỜI DỰ " TUẦN LỄ HẠNH NGỘ TRƯNG VƯƠNG 100 NĂM "

THƯ MỜI

Đặc San TV 6370 vừa nhận được thư mời của Hội cựu nữ sinh Trưng Vương Sydney Úc Châu sẽ tổ chức 
Tuần lễ Hạnh Ngộ TRƯNG VƯƠNG MỘT TRĂM NĂM tại thành phố Sydney
Từ ngày  31 /10/2017 đến 4/11/2017

Xin phổ biến thư mời đến các bạn TV6370 và TV khắp nơi .No comments:

Post a Comment