Nov 7, 2014

Lễ cầu siêu cho Cô Ngọ ở chùa An Lạc.


 
Một số hình ảnh các Thầy Cô ( Cô Ninh, Cô Đức Tân, Cô Thanh Lan, Cô Diệu Thanh và các cựu học sinh TV đi cầu siêu cho Cô Ngọ ở chùa An Lạc.
Hình trên bàn thờ là hình Cô Ngọ chụp năm 2001 cùng với Cô Ninh và Cô Phúc.
Kim Thanh

No comments:

Post a Comment