Sep 1, 2016

TRỢ GIÚP THƯƠNG PHẾ BINH VÀ QUẢ PHỤ VIỆT NAM CỘNG HÒA

 Các bạn thân mến,

 Như đã trình bầy với các bạn , sau cuộc sổ xố ,thủ quỹ Thanh Huyền chuyển cho Tâm số tiền $590 do các bạn đóng góp để trợ giúp Thương Phế Binh và Quả phụ Việt Nam Cộng Hoà ; Tâm góp thêm $410 để vốn của mình thành chẵn $1,000 dollars trước khi đem đi xin Matching Gift. 
 Tâm nhường phần Double Matching của mình ( đã xin được từ trước) cho việc trợ giúp Thương Phế Binh để lo cho xong việc của nhóm . 

 - Vốn mình có $1,000 + $2,000 Matching gift from Capital Group Companies . Tổng cộng : $3,000

 Tâm đã gửi $3,000 đến cho Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hoà . Tâm xin gửi kèm theo đây biên nhận của chị hội trưởng để các bạn được tỏ tường .

 Xin cám ơn tất cả các bạn .

Minh Tâm A1 

 Tb : Tâm đang lo việc xin Matching cho ngân quỹ Học Bổng , lo xong được việc nào Tâm sẽ xin báo tin cho các bạn biết .

1 comment:

  1. Cảm ơn MTâm đã nhường phần Double Matching trước của mình để ưu tiên cho việc trợ giúp Thương Phế Binh của nhóm . Mặc dù là tiền Double Matching của TPB chưa về nhưng MT biết là sẽ có do đó hoan hô MT nhiều lắm đã biến từ $1000 nở thành $3000 nhé. Thật là cảm động tính luôn hy sinh của MT & đặc biệt trong lúc nay muốn giúp các anh TPB có được sự trợ giúp cấp thiết càng sớm càng tốt.

    Một lần nữa xin hết lòng cảm ơn MTam cũng như không quên cảm ơn các bạn hy sinh vác ngà voi LHuong, Oanh Chu,THuyen, KĐoan, PHà....& tất cả các bạn khác cùng nhau chung tay góp sức để luôn mang lại những niềm an ủi, niềm vui, niềm hãnh diện cho TV6370.
    Thân mến chào,
    Nga Pham

    ReplyDelete